COCKTAILAUDIO SERVICE INFORMATIE

Service vóór uw aankoop

Voordat u tot de aankoop overgaat, is een goede advisering door onze dealers een voorwaarde om u optimaal te laten genieten van onze hoogwaardige audio-visuele producten. Afhankelijk van het soort product kan het belangrijk zijn dat het product correct wordt aangesloten en ingeregeld, hetgeen niet altijd even eenvoudig is. Indien dit niet op de juiste manier wordt gedaan, kan de uiteindelijke weergavekwaliteit daar ernstig onder lijden.
Onze dealers hebben daarom belangrijke functie, die verder gaat dan advisering en verkoop.

Service na uw aankoop

Ook na de aankoop kunt u voor service bij onze dealers terecht. De dealer kan een probleem beoordelen en bijvoorbeeld vaststellen wat de oorzaak is van het probleem. Het komt met de huidige veelzijdige en complexe producten regelmatig voor, dat het onjuist aansluiten of het verkeerd instellen de werkelijke oorzaak is van een slechte beeld-/geluidsweergave of een vermeend defect. De dealer kent vanuit zijn winkel- en praktijksituatie de mogelijkheden van de apparatuur en kan u adviseren of problemen verhelpen. Dit kan u onnodige kosten besparen, want kosten die voortvloeien uit de genoemde oorzaken vallen niet onder de fabrieksgarantie. Daarom zullen onze servicecentra daar de onderzoekskosten en eventuele verzendkosten voor in rekening brengen.

Voordat u een apparaat voor reparatie opstuurt wees er dan van overtuigd dat u de laatste firmware hebt geïnstalleerd. U krijgt bij een nieuwe firmware release een automatisch melding op het scherm of kunt dit ook handmatig via het menu controleren. Indien blijkt dat vermeende fouten of defecten niet hadden opgetreden indien u de laatste software had geïnstalleerd zullen wij € 50,- (excl.btw) aan onderzoekkosten en de verzendkosten aan u moeten doorberekenen.

Wanneer vaststaat dat het om een technisch defect gaat, kunt u zowel binnen als buiten de garantietermijn terecht bij:

–       de dealer bij wie u het product hebt gekocht, of

–       direct bij het hieronder genoemde servicecentrum.

Alle apparaten die ter reparatie worden aangeboden, moeten vergezeld gaan van de aankoopbon en een duidelijke omschrijving van de klacht. Gebruik voor de verzending bij voorkeur de originele verpakking.
In voorkomende gevallen zullen wij uiteraard zorg dragen voor adequate service.

De garantietermijn op alle producten is 2 jaar. *)

Voor CocktailAudio reparaties kunt u terecht bij:

Servi-Q B.V.

De Wel 32

3871 MV  Hoevelaken

Tel. 033 -2537193

Email: info@servi-q.nl

*) Servi-Q geeft geen ondersteuning bij het modificeren (ook wel tunen of tweaken genoemd) van apparatuur door derden. Indien een aangebrachte modificatie of reparatie door derden een eventuele reparatie bemoeilijkt of (mede) oorzaak is van het defect, zal de reparatie niet onder garantie worden uitgevoerd en zullen kosten worden doorberekend. Dit ter beoordeling van onze technici.