ADVANCE ACOUSTIC / ADVANCE PARIS SERVICE INFORMATIE (NL)

 

Service vóór uw aankoop

Voordat u tot de aankoop overgaat, is een goede advisering door onze dealers een voorwaarde om u optimaal te laten genieten van onze hoogwaardige audio-visuele producten. Afhankelijk van het soort product kan het belangrijk zijn dat het product correct wordt aangesloten en ingeregeld, hetgeen niet altijd even eenvoudig is. Indien dit niet op de juiste manier wordt gedaan, kan de uiteindelijke weergavekwaliteit daar ernstig onder lijden.
Onze dealers hebben daarom belangrijke functie, die verder gaat dan advisering en verkoop.

Service na uw aankoop

Ook na de aankoop kunt u voor service bij onze dealers terecht. De dealer kan een probleem beoordelen en bijvoorbeeld vaststellen wat de oorzaak is van het probleem. Het komt met de huidige veelzijdige en complexe producten regelmatig voor, dat het onjuist aansluiten of het verkeerd instellen de werkelijke oorzaak is van een slechte beeld-/geluidsweergave of een vermeend defect. De dealer kent vanuit zijn winkel- en praktijksituatie de mogelijkheden van de apparatuur en kan u adviseren of problemen verhelpen. Dit kan u onnodige kosten besparen, want kosten die voortvloeien uit de genoemde oorzaken vallen niet onder de fabrieksgarantie. Daarom zullen onze servicecentra daar de onderzoekskosten en eventuele verzendkosten voor in rekening brengen.

Voordat u een apparaat voor reparatie opstuurt wees er dan van overtuigd dat op het apparaat de nieuwste firmware is geïnstalleerd. Indien blijkt dat vermeende fouten of defecten niet hadden opgetreden indien u de laatste software had geïnstalleerd zullen wij € 50,- (excl.btw) aan onderzoek- en verzendkosten aan u moeten doorberekenen.

Wanneer vaststaat dat het om een technisch defect gaat, kunt u zowel binnen als buiten de garantietermijn terecht bij:

–       de dealer bij wie u het product hebt gekocht, of

–       direct bij het hieronder genoemde servicecentrum.

Alle apparaten die ter reparatie worden aangeboden, moeten vergezeld gaan van de aankoopbon en een duidelijke omschrijving van de klacht. Gebruik voor de verzending bij voorkeur de originele verpakking.
In voorkomende gevallen zullen wij uiteraard zorg dragen voor adequate service.

De garantietermijn op elektronica bedraagt 2 jaar. *)

De garantietermijn op luidsprekers bedraagt 5 jaar. *)

Op elektronica als versterkers in actieve subwoofers of luidsprekers geldt een garantietermijn van 2 jaar. *)

Voor reparatie van uw Advance Acoustic en Advance Paris apparaat kunt u terecht bij het door ons aangestelde servicecentrum:

Hanex Service

Waaier 36

2451 VW Leimuiden

Tel. 0172-50 69 93 / +31 172 506993

E-mail: info@hanexservice.nl

Website: www.hanexservice.nl

*) Servi-Q geeft geen ondersteuning wanneer de apparatuur door derden is gemodificeerd (ook wel tunen of tweaken genoemd). Indien een door derden uitgevoerde reparatie of modificatie de eventuele reparatie door onze technici bemoeilijkt of zelfs (mede) oorzaak is van het defect, zal de reparatie niet onder garantie worden uitgevoerd en zullen de kosten worden doorberekend. Dit ter beoordeling van onze technici.